C350e

/Tag: C350e

จะมาไทยไหม Mercedes‑Benz C300de Diesel Plug‑in Hybrid

หลังจากที่ทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยได้ทำตลาดรถยนต์ Plug‑in Hybrid หลายรุ่นเมื่อปี 2016 เช่น C350e, S500e [...]

By |2019-05-17T23:12:24+07:00May 15th, 2019|Blog, News|0 Comments